По закону Викторије ви имате право да отворено кажете шта мислите или да се жалите на рад државне службе за ментално здравље.

Mental Health Complaints Commissioner (MHCC – Повереник за жалбе које се тичу менталног здравља) испитује жалбе на рад државних служби за ментално здравље у Викторији. То укључује службе за ментално здравље у заједници које финансира држава и службе за ментално здравље у заједници које се финансирају преко NDIS – а (Националног програма за осигурање особа са инвалидитетом).

Ми можемо да вам помогнемо у вези ваших жалби на рад службе, укључујући жалбе које се тичу приступа служби, лечења и неге. Ми можемо да вам помогнемо да се директно обратите служби у вези питања која вас брину, да радимо са вама и са службом да би вам помогли да се реши проблем или да разговарамо о другим опцијама ако не можемо да вам помогнемо.

Ко може да поднесе жалбу?

Особе које користе услуге државних служби за ментално здравље, породице, неговатељи, заступници, здравствени радници за ментално здравље и пријатељи – било која особа која је истински забринута о нечијем искуству са државном службом за ментално здравље може да поднесе жалбу.

Приступачни смо

Ми примамо и слушамо жалбе на било којем језику помоћу преводилаца. Анагажоваћемо преводиоца бесплатно ако вам је потребан.

Контактирајте нас

Да бисте разговарали са нама око разлога за вашу забринутост или да поднесете жалбу:

  •  позовите 1800 246 054 (бесплатан позив са фиксних телефона) или 03 9032 3328
  •  пошаљите електронску пошту help@mhcc.vic.gov.au
  •  пошаљите факс 03 9949 1506
  •  дођите на Level 26, 570 Bourke Street, Melbourne Victoria.

Више информација

Информативни лист „Подношење жалбе“